Bakteriofagi

Izolacja i charakterystyka bakteriofagów zabijających Bacillus subtilis

Bakteriofag ARpiW dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na środowiskowy aspekt produkcji. W wielu gałęziach przemysłu odstępuje się od tradycyjnych metod i coraz powszechniej wykorzystuje się metody bioprodukcji. Jednak wydajność bioprodukcji jest zagrożona ze strony czynników biologicznych. Jedną z metod biokontroli nad zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi może być zastosowanie bakteriofagów w postaci szczepionek biologicznych.

W Zakładzie Biotransformacji wyizolowano bakteriofagi, na które wrażliwych jest 20 rożnychBacillus subtilis szczepów Bacillus subtilis. Rodzaj Bacillus przez to, że wytwarza spory, jest oporny na wiele czynników dezynfekcyjnych i stanowi problem jako skażenie mikrobiologiczne na przykład kadzi fermentacyjnych. Wybrane bakteriofagi opisano pod względem morfologicznym, aktywności biologicznej oraz analizy ich kwasów nukleinowych i profilu białkowego. Przypuszczalnie badane bakteriofagi należą do nowego gatunku, ponieważ wykazują cechy odmienne od opisanych dotąd w literaturze grup fagów.

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.