Biosurfaktanty

W tematyce biosurfaktantów współpracujemy ze stroną włoską, Instytutem Chemii CNR, w ramach grantu:

http://prostab2014.wix.com/mae-italia-polonia

 

Izolacja i charakterystyka biosurfaktantów

Niektóre mikroorganizmy: bakterie, drożdże, grzyby wytwarzają związki powierzchniowo czynne – biosurfaktanty. Są to związki o różnej budowie chemicznej – niskocząsteczkowe – glikolipidy, lipopeptydy i cykliczne peptydy lub wysokocząsteczkowe – np. lipopolisacharydy, biopolimerowe kompleksy i lipoproteiny.
W Zakładzie Biotransformacji wyizolowano szereg bakterii i grzybów z próbek wody i gleby Spitsbergenu. Te drobnoustroje należą do psychrotolerantów i nie rosną w temperaturach powyżej 30oC. Posiadają szeroki wachlarz uzdolnień metabolicznych, m.in. wydzielają do środowiska biosurfaktanty.
wzór pseudofaktynyOkreślono strukturę chemiczną biosurfaktantu (nazwanego pseudofaktyną) wydzielanego przez szczep arktyczny Pseudomonas fluorescens BD5. Jest to lipopeptyd, obniżający napięcie powierzchniowe z 72 mN/m do 31.5 mN/m przy stężeniu of 72 mg/l. Stabilność oraz indeks emulsyfikacji pseudofaktyny są wyższe niż Tween 20 czy Triton X-100.
Stwierdzono również przeciwadhezyjne właściwości pseudofaktyny przeciw mikroorganizmom uropatogennym. Badany biosurfaktanty zapobiega przyleganiu drobnoustrojów do powierzchni szklanych, plastikowych i silikonowych. Oprócz tego, odrywa od tych powierzchni już powstałe biofilmy.


 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.