Filtracja

Filtracja membranowa ma coraz liczniejsze zastosowania w procesach technologicznych przemysłu spożywczego. W przemyśle mleczarskim jest wykorzystywana do: zagęszczania, standaryzacji białek i kazeiny, zagęszczania białek w mleku, izolacji białek z mleka, usunięcia bakterii, produkcji sera feta i innych odmian serów, jak ser fromage czy mascarpone, produkcji świeżego sera z mleka ukwaszonego lub śmietany, produkcji twarogu i sera śmietankowego, zagęszczania białek serwatkowych, izolacji białek serwatkowych, redukcji tłuszczu, itp. 
 
Jednym z głównych problemów przy zastosowaniu technik membranowych są zachodzące równolegle z ich używaniem obniżenie jakości membran, z powodu ich zanieczyszczania oraz dla niektórych substratów konieczność częstych przerw technologicznych związanych z myciem, co znacznie obniża wydajność całego procesu produkcji.

Technologia mycia instalacji membranowych składa się z kilku procedur, w zależności od rodzaju wykonywanego procesu stosuje się odwróconą osmozę, nanofiltrację, ultrafiltrację lub mikrofiltrację. Na ogół stosuje się procedurę mycia i dezynfekcji alkaliczną (zasadową) i kwaśną z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych, jednak coraz szersze zastosowanie zdobywa procedura mycia przy pomocy środków enzymatycznych. Często do mycia enzymatycznego używa się również środków dezynfekcyjnych, wzbogaconych enzymami, które umożliwiają prawidłowy proces czyszczenia instalacji membranowych. 

W ramach grantu Inicjatywa Technologiczna I, Konsorcjum Uniwersytet Wrocławski – Transvet PHPU przeprowadziło badania nad nowym środkiem do enzymatycznego mycia instalacji membranowych.  • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.