Laboratorium

Galeria // Laboratorium
 • kolonia Bacillus sp.

  kolonia Bacillus sp.

 • Kolonia Bacillus sp.

  Kolonia Bacillus sp.

 • mycie kolbek

  mycie kolbek

 • Podłoże w płytkach Petriego

  Podłoże w płytkach Petriego

 • Śluzowce

  Śluzowce

 • Testy na oznaczanie gatunków Candida

  Testy na oznaczanie gatunków Candida

 • Hodowle Rhodosporidium babjevae

  Hodowle Rhodosporidium babjevae

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.