Badania

Galeria // Badania
 • Warstwa separacyjna membrany spiralnej - zdjęcie SEM

  Warstwa separacyjna membrany spiralnej - zdjęcie SEM

 • Warstwa separacyjna membrany spiralnej - zdjęcie SEM

  Warstwa separacyjna membrany spiralnej - zdjęcie SEM

 • Powierzchnia zapchanej membrany spiralnej - zdjęcie SEM

  Powierzchnia zapchanej membrany spiralnej - zdjęcie SEM

 • Powierzchnia odmytej membrany spiralnej - zdjęcie SEM

  Powierzchnia odmytej membrany spiralnej - zdjęcie SEM

 • Membrana spiralna

  Membrana spiralna

 • Candida albicans - biofilm - zdjęcie z konfokalnego mikroskopu skaningowego

  Candida albicans - biofilm - zdjęcie z konfokalnego mikroskopu skaningowego

 • Candida albicans - biofilm - zdjęcie z konfokalnego mikroskopu skaningowego

  Candida albicans - biofilm - zdjęcie z konfokalnego mikroskopu skaningowego

 • Candida albicans - Life/Dead - zdjęcie w mikroskopie fluorescencyjnym

  Candida albicans - Life/Dead - zdjęcie w mikroskopie fluorescencyjnym

 • Candida albicans - pseudostrzępki - zdjęcie w mikroskopie świtlnym

  Candida albicans - pseudostrzępki - zdjęcie w mikroskopie świtlnym

 • Candida albicans - strzępki - zdjęcie w mikroskopie świetlnym

  Candida albicans - strzępki - zdjęcie w mikroskopie świetlnym

 • Candida albicans - Nomarski i GFP podłączone do Hog

  Candida albicans - Nomarski i GFP podłączone do Hog

 • Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu elektronowego

  Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu elektronowego

 • Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu scanningowego

  Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu scanningowego

 • Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu scanningowego

  Candida albicans - zdjęcie z mikroskopu scanningowego

 • Candida albicans- zdjęcie z mikroskopu scanningowego

  Candida albicans- zdjęcie z mikroskopu scanningowego

 • Candida albicans zdjęcie z mikroskopu scaningowego

  Candida albicans zdjęcie z mikroskopu scaningowego

 • Bakterie beztlenowe barwione rodaminą w mikroskopie z ciemnym polem widzenia

  Bakterie beztlenowe barwione rodaminą w mikroskopie z ciemnym polem widzenia

 • Test na wykrywanie Candida albicans

  Test na wykrywanie Candida albicans

 • Candida albicans - biofilmy w probówkach

  Candida albicans - biofilmy w probówkach

 • Candida albicans - komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

  Candida albicans - komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

 • Candida albicans - strzępki tworzące biofilm - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

  Candida albicans - strzępki tworzące biofilm - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

 • Candida albicans - strzępki i komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

  Candida albicans - strzępki i komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

 • Candida albicans - strzępki i komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

  Candida albicans - strzępki i komórki drożdżowe - zdjęcie w mikroskopie scaningowym

 • Tkanka jelita cienkiego Intestin porośnięta grzybem Candida albicans

  Tkanka jelita cienkiego Intestin porośnięta grzybem Candida albicans

 • Tkanka jelita cienkiego Intestin porośnięta grzybem Candida albicans

  Tkanka jelita cienkiego Intestin porośnięta grzybem Candida albicans

 • Rhodosporidium babjevae - preparat - zdjęcie w mikroskopie świetlnym

  Rhodosporidium babjevae - preparat - zdjęcie w mikroskopie świetlnym

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.