Dr hab. inż Marcin Łukaszewicz

Pracownicy // Marcin Łukaszewicz

Informacje:

Imię i nazwisko: Marcin Łukaszewicz

 • Tytuł: Dr hab. inż
 • Specjalizacja: Biotechnologia, Mikrobiologia przemysłowa
 • Pokój: 2.19
 • Konsulatcje: Pn.  9:30 do 10:30
 • Telefon: +48 71 375 6250
 • Mail: marcin.lukaszewicz@uni.wroc.pl

Kilka słow:

Prowadzone badania:

 

Tworzenie nowych preparatów myjąco-dezynfekujących  dla przemysłu opartych na substancjach produkowanych przez mikroorganizmy (enzymy, biosurfaktanty) realizowane między innymi w ramach projektu:
INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I NCBiR KB/48/13639/IT1-B/U/08 „Opracowanie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji środków do mycia instalacji membranowych w przemyśle spożywczym”, 2008-2012. 
Badania eksperymentalne związane myciem instalacji w przemyśle spożywczym dotyczą różnych aspektów takich jak:

 

 Analiza procesu metanogenezy realizowana jest między innymi w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka POIG.01.01.02-00-016/08, „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” 2008-2012.

Badania podstawowe jak i stosowane związane z produkcją biogazu koncentrują się na:

 • Izolacji, identyfikacji i charakteryzacji konsorcjów mikroorganizmów metanogennych
 • Szacowaniu potencjału metanogennego różnych substratów substratów i optymalizacji procesu
 • Utylizacji odpadów
 • Analizie powstawania i charakteryzacji biofilmu metanogennego
 • Wpływie czynników fizykochemicznych na przebieg metanogenezy
 • Sterowaniu procesem w biogazowni i optymalizacjia instalacji do produkcji biogazu

 

Inne przykładowe zakończone projekty badwcze:

 

 • Zdrowotne i biologiczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizm ludzki” realizowanego w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Politechnika Wrocławską, realizowanego w ramach umowy głównej z PSE-Operator S.A. „Zdrowotne i biologiczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz wytwarzanych przez linie i stacje elektroenergetyczne 110, 220, 400 kV”. 2008-2010.
 • 5 PR EU RTN2-2001-00478 „Plant membrane transporters: from structure to function”, 2002-2006.
 • KBN 5P06A 02319 „Modyfikacja syntezy flawonoidów metodami inżynierii genetycznej w roślinach o znaczeniu przemysłowym”, 2000-2003.
 • 5 PR EU: Quality of Life and Management of Living Resources, QLRT-2000-00103, “OPTI-2 - Optimising nutritional quality of crops”, 2000-2001.
 • KBN 35/8/DZ/97, współpraca z Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Appliquées, Unité de Biochimie Physiologique „Regulacja translacji genów roślinnych”, 1997-1998.
Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Tomasz Janek
Anna Krasowska
Żaneta Czyżnikowska
Marcin Łukaszewicz
Trehalose lipid biosurfactant reduces adhesion of microbial pathogens to polystyrene and silicone surfaces: an experimental and computational approach 2018 Export
Sławomir Jabłoński
Piotr Biernacki
Sven Steinigeweg
Marcin Łukaszewicz
Continuous Mesophilic Anaerobic Digestion of Manure and Rape Oilcake - Experimental And Modelling Study 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Detection of inhibitors of Candida albicans Cdr transporters using a diS-C3(3) fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Paweł Rodowicz
Marcin Łukaszewicz
Methanogenic archaea database containing physiological and biochemical characteristics 2015 Export
Piotr Biniarz
Eugenio Spadoni Andreani
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Francesco Secundo
Effect of Immobilized Proteases on Bacterial Growth and Cell Adhesion on Polypropylene Surfaces 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Estimation of Candida albicans ABC Transporter Behavior in Real-Time via Fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Marcin Łukaszewicz
Mathematical modelling of methanogenic reactor start-up: Importance of volatile fatty acids degrading population 2014 PrzeczytajExport
Dariusz Sztafrowski
Zbigniew Wróblewski
Marcin Łukaszewicz
Survey identification of 50 Hz magnetic field impact on selected biological processes in the model organism Saccharomyces cerevisiae 2013 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Anna Krasowska
Agata Radwańska
Marcin Łukaszewicz
Lipopeptide Biosurfactant Pseudofactin II Induced Apoptosis of Melanoma A 375 Cells by Specific Interaction with the Plasma Membrane 2013 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Identification and characterization of biosurfactants produced by the Arctic bacterium Pseudomonas putida BD2 2013 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
CHARACTERISATION OF ALKALINE LIPASE FROM AN ARCTIC YEAST STRAIN RHODOSPORIDIUM BABJEVAE BD19 2013 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Sławomir Jabłoński
Piotr Biniarz
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
MICROALGAE – BIODIESEL POTENTIAL PRODUCERS: A REVIEW 2013 PrzeczytajExport
Piotr Biniarz
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Metody szacowania ilości biosurfaktantów w podłożach pohodowlanych 2013 Export
Joanna Szczepaniak
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Badanie mechanizmów lekooporności u Candida albicans 2013 Export
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Antiadhesive activity of the biosurfactant pseudofactin II secreted by the Arctic bacterium Pseudomonas fluorescens BD5 2012 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz Pytania o in vitro 2012 Export
Marcin Łukaszewicz Saccharomyces cerevisiae var. boulardii – Probiotic Yeast 2012 PrzeczytajExport
Aleksandra Mirończuk
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
Production of the Bacillus licheniformis SubC protease using Lactococcus lactis NICE expression system 2012 PrzeczytajExport
Anna Krasowska

Marcin Łukaszewicz
Comparison of antimicrobial activity of three commercially used quaternary ammonium surfactants 2012 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Anna Biegalska
Marcin Łukaszewicz
Comparison of antimicrobial activity of three commercially used quaternary ammonium surfactants 2012 Export
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Izolacja identyfikacja oraz aktywność proteolityczna i lipolityczna mikroorganizmów arktycznych 2011 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
Jerzy Januszewicz
Andrzej Vogt
Marcin Łukaszewicz
Cascade reactor system for methanogenic fermentation 2011 PrzeczytajExport
Dariusz Sztafrowski
Zbigniew Wróblewski
Marcin Łukaszewicz
Evaluation of how low frequency magnetic field 50 Hz affect living cells 2011 PrzeczytajExport
Dariusz Sztafrowski
Zbigniew Wróblewski
Marcin Łukaszewicz
Aleksander Sikorski
Michał Majkowski
Magnetic field 50 Hz: its influence on living cells HL-60 2011 PrzeczytajExport
Dariusz Chudy
Sławomir Jabłoński
Marcin Łukaszewicz
Określenie dynamiki formowania biofilmu przez mikroorganizmy złoża metanogennego techniką mikroskopii fluorescencyjnej i ciemnego pola z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu 2011 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Dominika Bartosiewicz
Karel Sigler
Cell ATP level of Saccharomyces cerevisiae sensitively responds to culture growth and drug-inflicted variations in membrane integrity and PDR pump activity 2010 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Tomas Rezanka
Anna Krasowska
Isolation and characterization of two new lipopeptide biosurfactants produced by Pseudomonas fluorescens BD5 isolated from water from the Arctic Archipelago of Svalbard 2010 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Dariusz Sztafrowski
Zbigniew Wróblewski
Electromagnetic Field 50 Hz: its Influence on Living Organisms on the Cellular Level 2010 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Daria Augustyniak
Grażyna Majkowska‐Skrobek
Marcin Łukaszewicz
The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans‐infected human intestinal cell lines Caco‐2 and Intestin 407 2010 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Piotr Stefanowicz
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth adhesion and biofilm formation 2010 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Agnieszka Dyjankiewicz
Marcin Łukaszewicz
Dorota Dziadkowiec
The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation adhesion and biofilm formation 2009 PrzeczytajExport
Anna Krasowska

Anna Prescha
Marcin Łukaszewicz
Assimilation of omega 3 and omega 6 fatty acids and removing of cholesterol from environment by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces boulardii strains 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Anna Mróz (Polinceusz)
Aneta Plonka
Marcin Łukaszewicz
Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Beata Dąbrowska
Marcin Łukaszewicz
Isolation and characterization of microorganisms from Arctic archipelago of Svalbard 2007 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Dariusz Sztafrowski
Pola elektromagnetyczne: leczą czy zabijają? 2006 PrzeczytajExport
Alina Korobczak
Anna Aksamit
Marcin Łukaszewicz
Katarzyna Lorenc
Tadeusz Rorat
The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated 2005 PrzeczytajExport
Anna Aksamit
Alina Korobczak
Jacek Skala
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
The 14-3-3 gene expression specificity in response to stress is promoter-dependent 2005 PrzeczytajExport
Katarzyna Lorenc-Kukuła
Magdalena Żuk
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Metabolom roślin transgenicznych-wykorzystanie dla oceny wpływu transformacji na genom biorcy transgenu 2005 Export
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Analiza promotorów genów 2005 Export
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Pleiotropic effect of flavonoid biosynthesis manipulation in transgenic potato plants 2005 PrzeczytajExport
Katarzyna Lorenc-Kukuła
Alina Korobczak
Anna Aksamit-Stachurska
Kamil Kostyń
Marcin Łukaszewicz
Glucosyltransferase: the gene arrangement and enzyme function 2004 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Iwona Matysiak-Kata
Jacek Skala
Izabela Fecka
Wojciech Cisowski
Antioxidant capacity manipulation in transgenic potato tuber by changes in phenolic compounds content 2004 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Anna Krasowska
Susceptibility of lipids from different flax cultivars to peroxidation and its lowering by added antioxidants 2004 PrzeczytajExport
Jan Szopa
Alina Korobczak
Anna Aksamit
Marcin Łukaszewicz
Jacek Skala
Sposób genetycznej modyfikacji roślin zwłaszcza ziemniaków 2004 Export
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Czy warto jeść kolorową żywność? 2003 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Karolina Wojtowicz
Marcin Łukaszewicz
Effect of antioxidants on Saccharomyces cerevisiae mutants deficient in superoxide dismutases 2003 PrzeczytajExport
Iwona Rutkowska-Krause
Grażyna Majkowska
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Regeneration of flax (Linum usitatissimum L.) plants from anther culture and somatic tissue with increased resistance to Fusarium oxysporum 2003 PrzeczytajExport
Jan Szopa
Tadeusz Czuj
Marcin Łukaszewicz
The analysis of 14-3-3 gene family 2003 PrzeczytajExport
Jan Szopa
Marcin Łukaszewicz
Anna Aksamit
Alina Korobczak
Dorota Kwiatkowska
Structural organisation expression and promoter analysis of a 16R isoform of 14-3-3 protein gene from potato 2003 Export
Jan Szopa
Marcin Łukaszewicz
Stan i perspektywy rozwoju roślin transgenicznych w Polsce 2003 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Karolina Staniczek
Karolina Wojtowicz
The supression by natural antioxidants of oxygen sensitivity in yeast strains lacking mitrochondrial and cytoplasmic superoxide dismutases 2002 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Iwona Matysiak-Kata
Anna Aksamit
Jan Oszmiański
Jan Szopa
14-3-3 Protein regulation of the antioxidant capacity of transgenic potato tubers 2002 PrzeczytajExport
Jan Szopa
Marcin Łukaszewicz
Jacek Skala
Zmodyfikowany wektor binarny pBinAR 2002 Export
Jacek Skala
Krzysztof Rębacz
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Wykrywanie modyfikacji genetycznych w wybranych roślinach i produktach żywnościowych metodą PCR 2001 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz Analiza promotorów. Genomika i bioinformatyka roślin 2001 Export
Jan Szopa
Marcin Łukaszewicz
Tworzenie konstrukcji genowych. 2001 Export
Anna Krasowska
Dawid Rosiak
Katarzyna Szkapiak
Marcin Łukaszewicz
Chemiluminescence detection of peroxyl radicals and comparison of antioxidant activity of phenolic compounds 2000 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Małgorzata Oświęcimska
Stanisław Witek
Karel Sigler
Spontaneous and radical-induced plasma membrane lipid peroxidation in differently oxidant-sensitive yeast species and its suppression by antioxidants 2000 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Marc Feuermann
Bénédicte Jérouville
Arnaud Stas
Marc Boutry
In vivo evaluation of the context sequence of the translation initiation codon in plants 2000 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Dorota Kwiatkowska
In vivo labelling of Anagallis arvensis L. cells with green fluorescent protein 2000 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Bénédicte Jérouville
Marc Boutry
Signs of translational regulation within the transcript leader of a plant plasma membrane H+‐ATPase gene 1998 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Dorota Kwiatkowska
Labelling of Anagallis arvensis cells with fluorescent marker gene GFP by means of biolistic transformation 1998 Export
Baudouin Michelet
Marcin Łukaszewicz
Vincent Dupriez
Marc Boutry
A plant plasma membrane proton-ATPase gene is regulated by development and environment and shows signs of a translational regulation 1994 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.