Małgorzata Płachetka

Absolwenci // Małgorzata Płachetka

Informacje:

Praca licencjacka: "Wykorzystanie alg do produkcji biodiesla", wykonana w Zakładzie Biotransformacji.

W pracy pokazano możliwości produkcji biopaliwa z mikroalg. Opisuje ona szczególnie zalety alg, metody hodowli na skalę przemysłową oraz sposoby pozyskiwania biodiesla. Przedstawia także pomysły na usprawnienie procesu i obniżenie kosztów produkcji. 

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Praca magisterska: "Optymalizacja warunków produkcji białek sekrecyjnych przez Lactococcus lactis", w toku

Celem powyższej pracy jest uzyskać wydajnej produkcji heterogenicznej proteazy w komórkach bakterii Lactococcus lactis. Wytwarzana proteaza podlega sekrecji do podłoża hodowlanego. Praca obejmuje dostosowanie warunków hodowli oraz zwiększenie produkcji i stabilności proteazy.

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Sławomir Jabłoński
Piotr Biniarz
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
MICROALGAE – BIODIESEL POTENTIAL PRODUCERS: A REVIEW 2013 PrzeczytajExport
Aleksandra Mirończuk
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
Production of the Bacillus licheniformis SubC protease using Lactococcus lactis NICE expression system 2012 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.