mgr Joanna Szczepaniak

Absolwenci // Joanna Szczepaniak

Informacje:

Pokój: 2.15

Telefon: 71 375 6426

Mail: szczepaniak.jo@gmail.com

Wykształcenie:

2017 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, temat pracy doktorskiej: Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans.

promotor: prof. Anna Krasowska

2009-2011 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, kierunek: Biologia, specjalizacja: Mikrobiologia, temat pracy magisterskiej: Badanie poziomu aktywności cysteinowych proteaz w komórkach wybranych nowotworów. 

promotor: prof. Jan Gutowicz

2011 Københavns Universitet, projekt badawczy w ramach programu Erasmus: Identification of chromosomal determinants involved in horizontal gene transfer and biofilm formation in IncX1 plasmid.

2006-2009 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, kierunek Biologia, specjalizacja: Mikrobiologia, temat pracy licencjackiej: Niebiałkowe inhibitory cysteinowych proteaz.

promotor: prof. Jan Gutowicz

 


Kilka słow:

 

Grzybice wywoływane przez oportunistyczny gatunek Candida albicans należą głównie do niegroźnych, choć czasem uciążliwych powierzchniowych drożdżyc błon śluzowych, skóry, paznokci i wałów okołopaznokciowych. Narastającym, i zarazem poważniejszym, problemem są kandydozy ogólnoustrojowe wynikające z mocnych niedoborów odporności powodowanych przez długotrwałe antybiotykoterapie, chemioterapie, transplantacje organów, implantacje, zabiegi chirurgiczne, a także choroby obniżające odpowiedź immunologiczną organizmu, jak cukrzyca, nowotwory czy AIDS. Dodatkowo nabywanie przez C. albicans oporności na dotychczas stosowane leki antygrzybiczne, a także, coraz częściej, wielooporności na nie (MDR ang. multidrug resistance) powoduje, że terapie kandydoz stają się nieskuteczne. Jednym z często obserwowanych mechanizmów wielooporności jest nadekspresja pomp efflux, zwanych także transporterami MDR, które aktywnie wydalają z komórki ksenobiotyki. U C. albicans zidentyfikowano trzy pompy eksportujące: CDR1, CDR2 (ang. Candida drug resistance 1 i 2), należące do transporterów ABC (białka wiążące ATP ang. ATP-binding cassettes), wykorzystujące do eksportu hydrolizę ATP oraz MDR1 (ang. Multidrug resistance 1) z rodziny MFS (ang. Major Facilitator Superfamily), używające energii wytworzonej podczas transportu protonów przez błonę.

W pracy doktorskiej badany jest wpływ różnych związków chemicznych na aktywność transporterów ABC przy użyciu metody fluorescencyjnej w celu odnalezienia substancji, która zahamowałaby działanie transporterów ABC i być może pomogłaby w leczeniu grzybic.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Joanna Szczepaniak

Anna Romanowicz
Robert Musioł
Anna Krasowska
Blocking and dislocation of Candida albicans Cdr1p transporter by styrylquinolines 2017 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Detection of inhibitors of Candida albicans Cdr transporters using a diS-C3(3) fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Estimation of Candida albicans ABC Transporter Behavior in Real-Time via Fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Badanie mechanizmów lekooporności u Candida albicans 2013 Export
Jacek Łuczyński
Renata Frąckowiak
Joanna Szczepaniak
Anna Krasowska
Chemodegradable Gemini Alanine-based Cationic Surfactants: Synthesis and Antifungal Activity 2012 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.