mgr Gabriela Baranowska Gabriela Baranowska

Doktoranci // Gabriela Baranowska

Informacje:

Imię i nazwisko:  Gabriela Baranowska

Tytuł:  Mgr

Specjalizacja: Biotechnologia, Biotechnologia medyczna

Mail: gabriela.anna.baranowska@gmail.com

Wykształcenie:

 2011 – 2013 Praca magisterska pt. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej kwasu anakardowego jako potencjalnego konserwantu preparatów kosmetycznych”.

W pracy skoncentrowano się na zbadaniu właściwości bakteriobójczych kwasu anakardowego, pochodzącego z oleju z orzechów nerkowca. Określono wpływ tego kwasu na przeżywalność wybranych szczepów bakteryjnych Gram+ oraz Gram-. Wyznaczono minimalne stężenie inhibicyjne (MIC) kwasu anakardowego. Istotę pracy stanowiło jednak określenie potencjału kwasu anakardowego, jako potencjalnego konserwantu kosmetycznego.

 Promotor: dr Anna Jaromin

2010 – 2011 Praca licencjacka pt. „Samo - emulsyfikujące się systemy dostarczania leków”.

 Samo - emulsyfikujące się systemy dostarczania leków to obiecujące rozwiązanie dla poprawy biodostępności leku w płynach przewodu pokarmowego. Stworzenie odpowiedniego

systemu dla określonej substancji aktywnej wiąże się z przeprowadzeniem licznych badań pod kątem zwiększenia absorpcji przy zastosowaniu konkretnej mieszaniny olejów, surfaktantu i kosurfaktantu.

 Promotor: dr Anna Jaromin

Kilka słow:

Biosurfaktanty to związki powierzchniowo - czynne, składające się z ugrupowań hydrofobowych i hydrofilowych, produkowane przez organizmy żywe. Większość tych związków to niskocząsteczkowe substancje, takie jak lipopeptydy, glikolipidy i fosfolipidy. Celem pracy jest wyjaśnienie mechanizmu działania lipopeptydu pseudofaktyny II w zapobieganiu adhezji Candida albicans w porównaniu do innych znanych lipopeptydów np. surfaktyny.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Piotr Biniarz
Gabriela Baranowska
Joanna Feder-Kubis
Anna Krasowska
The lipopeptides pseudofactin II and surfactin effectively decrease Candida albicans adhesion and hydrophobicity 2015 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.