Aleksander Zuchowski

Absolwenci // Aleksander Zuchowski

Informacje:

 2010-2011 praca magisterska pt. "Aktywność wybranych enzymów pochodzenia mikrobiologicznego w biomasie fermentowanej do biogazu"

promotor: dr Anna Krasowska

2009 praca licencjacka pt. "Wpływ warunków środowiska na wytwarzanie i aktywność lipaz bakteryjnych i grzybowych"

promotor: dr Anna Krasowska  

Absolwent mgr Aleksander Zuchowski obecnie pracuje w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła nazwiska 30 laureatów biorących udział w I edycji konkursu w ramach programu Ministra „Brokerzy Innowacji”.
Wśród 30 osób z 20 uczelni z całej Polski, jako drugi na liście rankingowej znalazł się pracownik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Aleksander Zuchowski.  

Wyłonieni brokerzy innowacji będą mieli za zadanie m.in. inicjowanie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, zakładania spółek typu spin off oraz zawierania umów licencyjnych. Zajmą się nie tylko tworzeniem sieci kontaktów i organizacją spotkań przedsiębiorców z naukowcami, ale też przygotowywaniem wykazów projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny.

Link:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/brokerzy-innowacji-wylonieni.html

 

 

 

Kilka słow:

Podczas pracy magisterskiej wyizolowano szczepy bakteryjne z hodowli na 0,2% serwatce w bioreaktorze kaskadowym. Określono optymalne temperatury wzrostu la w/w szczepów. Porównano aktywności proteolityczne badanych szczepów, hodowanych na podłożach: serwatkowym, mlecznym i LB. Określono czasy hodowli, w których badane szczepy bakteryjne miały największą aktywność proteolityczną i lipolityczną oraz określono ubytek białek i lipidów w serwatce zaszczepionej co-kulturami szczepów o najwyższych aktywnościach proteo- i lipolitycznych.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.