Dr hab. Anna Krasowska Anna Krasowska

Pracownicy // Anna Krasowska

Informacje:

 

 

Dr hab. prof. Anna Krasowska

pokój: 2.18

telefon: 71 3756 426

e-mail: aniak@biotrans.uni.wroc.pl

e-mail: anna.krasowska@uni.wroc.pl

strona:

 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Krasowska

 

 

 

 

 

Kierownik grantów:

1. Grant Opus 12, 2016/23/B/NZ1/01928, "Zmiany w lekooporności i wirulencji Candida albicans w obecności róznych źródeł węgla", (2017-2020)

2. Polish Coordinator in Executive Programme of Scientific and Technological Cooperation between the Italian Republic and the Republic of Poland, title: “Biocoatings for the development of materials with antifouling properties” (2013-2015): http://prostab2014.wix.com/mae-italia-polonia

3. Grant Narodowego Centrum Nauki nr N N302 640940, pt. „Biomedyczne zastosowania biosurfaktantów syntetyzowanych przez mikroorganizmy pochodzenia arktycznego” (2011-2013)

4. Grant pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a przedsiębiorstwem Transvet sp. z o.o. Polska (011/1/WBT/07), pt. "Analiza aktywności bakteriobójczej wybranych, potencjalnych substancji dezynfekcyjnych" (3 m-ce 2007)

5. Grant pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a przedsiebiorstwem Biocodex, Francja (002/1/WBT/07) "The influence of the active factor from the extract from Saccharomyces boulardii culture filtrat on the virulence factors of Candida albicans and Escherichia coli - the molecular mechanisms" (2007)

6. Grant pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a przedsiębiorstwem Biocodex, Francja (978/1/IGiM/06) "Saccharomyces boulardii - Candida albicans, Escherichia coli and Enteroccocus faecalis biofilms formation - the role of gut environmental conditions" (2006)

7. Grant pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a przedsiebiorstwem Biocodex, Francja (931/1/IGiM/05) "Saccharomyces boulardii- Candida albicans interactions" (2005)

8. Umowa na naukową współpracę pomiędzy Instytutem Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze a instytutem Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego "Molecular mechanism of cell resistance against xenobiotics: yeast as a model organism" (2002-2005)

9. Wewnętrzny grant Uniwersytetu Wrocławskiego (2483/W/IGiM) "Przeciwutleniające właściwości N-tlenków amin" (2003-2004)

10. Międzynarodowy, dwustronny grant (KBN P04 23-41) Czesko-Polskiej Fundacji na Naukową i Naukowo-Techniczną Współpracę "Toxic/oxidative cell stress and stress defence - yeast as a model  (2002-2003)

Główny wykonawca w grantach:

1. Grant Innochem "Biotransformation and cascade refining of oil plant middlings in order to obtain biosurfactants, polimers and feedstock components", POIR 01.02.00-00-0064/1 (2018-2020) 

2. Grant NCN Opus 2013/09/B/NZ7/00423  pt. "Głębsze spojrzenie na spektrum aktywności styrylochinolin", (2013-2016)

3. Grant Inicjatywa Technologiczna KB/48/13639/IT 1-B/325 U/08 pt. „Opracowanie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji środków do mycia instalacji membranowych w przemyśle spożywczym” (2008-2013)

4. Grant MENiS nr 3 T09B 075 27 (współpraca z Politechniką Wrocławską), pt. Substancje amfifilowe z funkcją antyoksydanta” (2004-2007)

Wykonawca w grantach:

1. Grant Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2013/09/D/ST5/03814 pt. „Bioaktywne związki selenoorganiczne w układach samoorganizujących się: projektowanie, synteza i ocena biologiczna” (Sonata, kierownik dr Piętka-Ottlik) (2013-2016)

2. Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08 pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” (2008-2013).

3. 4 granty KBN (we współpracy z Politechniką Wrocławską): nr 7 S203 013 07, pt. „Miękkie substancje lizosomotropowe”, zakończony w 1997 r., nr 3 T09B 059 15, pt. „Czwartorzędowe sole amoniowe z funkcją antyoksydanta” (1998–2000), nr 3 T09B 081 18, pt. „Lizosomotropowe pochodne aminokwasów” (2000–2003) oraz nr 4T09B07922 pt. „Nowe antyelektrostatyki i środki dezynfekcyjne” (2002-2004)

Kilka słow:

Moje zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojmowaną mikrobiologię. Od mikrobiologii lekarskiej poprzez środowiskową, kończąc na przemysłowej.
Candida albicansZajmuję się opornością wielolekową mikroorganizmów chorobotwórczych, badając aktywność transporterów ABC u drożdży Saccharomyces cerevisiae i u drożdżaków Candida albicans. A także zwalczaniem oporności na terapie u drobnoustrojów. Poprzez stosowanie probiotyków, związków powierzchniowo czynnych, związków lizosomotropowych jak i fagoterapii.
Przez pewien czas badałam wpływ stresu oksydacyjnego na komórki drożdży i drożdżaków, uważanych za podstawowe organizmy eukariotyczne. Przetestowanych zostało wiele antyoksydantów syntetyzowanych na Politechnice Wrocławskiej (w ramach wieloletniej współpracy) jak i antyoksydantów pochodzenia naturaLokalizacja desaturazy z lnu w S. cerevisiaelnego. Między innymi odkryliśmy, że takie antyoksydanty jak beta-karoten w wyższych stężeniach działają jak utleniacze i wywołują stres oksydacyjny.
Obecnie zajmuję się, między innymi, izolacją i charakterystyką biosurfaktantów wytwarzanych przez mikroorganizmy arktyczne. Kolekcję mikroorganizmów psychrotolerancyjnych stworzyliśmy z izolatów z wód i gleb przywiezionych przez geologów Uniwersytetu Wrocławskiego ze Spitsbergenu. Mikroorganizmy te wykazują szeroki wachlarz uzdolnień metabolicznych.Rhodosporidium babjeave z gleby arktycznej
Biosurfaktanty, oznaczone przez zespół Zakładu Biotransformacji wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwadhezyjne i likwidują już powstałe biofilmy. Ma to duże znaczenie aplikacyjne, biorąc pod uwagę narastające problemy z zakażeniami szpitalnymi. Ponadto okazało się, że izolowane w Zakładzie biosurfaktanty mają również właściwości proapoptotyczne.
W ramach grantu Inicjatywa Technologiczna I przebadaliśmy aktywność lipaz i proteaz wydzielanych do otoczenia przez mikroorganizmy izolowane z różnych środowisk. Enzymy te posłużyły do zaprojektowania nowoczesnych preparatów, stosowanych do mycia instalacji przemysłu spożywczego.TLC standardów kwasów tłuszczowych
Jak widać, moje zainteresowania i praca skupiają się na wielu tematach. Wzystkie te tematy dotyczą jednak mikrobiologii i drobnoustrojów, które oprócz swojej negatywnej roli podczas wywoływania chorób, wykazują takze wiele pożytecznych aktywności.
Zapraszam do współpracy :)
Hobby:

Nepal 2015

Tajlandia


Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dariusz Sztafrowski
Jakub Suchodolski
Jakub Muraszko
Karel Sigler
Anna Krasowska
The influence of N and S poles of static magnetic field (SMF) on Candida albicans hyphae formation and antifungal activity of amphotericin B 2019 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Anna Krasowska
Żaneta Czyżnikowska
Marcin Łukaszewicz
Trehalose lipid biosurfactant reduces adhesion of microbial pathogens to polystyrene and silicone surfaces: an experimental and computational approach 2018 Export
Jakub Suchodolski
Joanna Feder-Kubis
Anna Krasowska
Antifungal activity of ionic liquids based on (−)-menthol: a mechanism study 2017 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak

Anna Romanowicz
Robert Musioł
Anna Krasowska
Blocking and dislocation of Candida albicans Cdr1p transporter by styrylquinolines 2017 PrzeczytajExport
Mirosław Giurg
Anna Głąb
Jakub Suchodolski
Rafał Kaleta
Anna Krasowska
Reaction of bis[(2-chlorocarbonyl)phenyl] Diselenide with Phenols, Aminophenols, and Other Amines towards Diphenyl Diselenides with Antimicrobial and Antiviral Properties 2017 PrzeczytajExport
Eugenio Spadoni Andreani
Federica Villa
Francesca Cappitelli
Anna Krasowska
Piotr Biniarz
Coating polypropylene surfaces with protease weakens the adhesion and increases the dispersion of Candida albicans cells 2017 PrzeczytajExport
Magdalena Piętka-Ottlik
Agnieszka Lewińska
Anna Jaromin
Anna Krasowska
Kazimiera Wilk
Antifungal organoselenium compound loaded nanoemulsions stabilized by bifunctional cationic surfactants 2016 Export
Anna Krasowska
Daria Augustyniak
Marcin Łoś
Malwina Richert
Isolation and Characterization of Phages Infecting Bacillus subtilis 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Detection of inhibitors of Candida albicans Cdr transporters using a diS-C3(3) fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Piotr Biniarz
Gabriela Baranowska
Joanna Feder-Kubis
Anna Krasowska
The lipopeptides pseudofactin II and surfactin effectively decrease Candida albicans adhesion and hydrophobicity 2015 PrzeczytajExport
Piotr Biniarz
Eugenio Spadoni Andreani
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Francesco Secundo
Effect of Immobilized Proteases on Bacterial Growth and Cell Adhesion on Polypropylene Surfaces 2015 PrzeczytajExport
Joanna Szczepaniak
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Estimation of Candida albicans ABC Transporter Behavior in Real-Time via Fluorescence 2015 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Karel Sigler
How microorganisms use hydrophobicity and what does this mean for human needs? 2014 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Anna Krasowska
Agata Radwańska
Marcin Łukaszewicz
Lipopeptide Biosurfactant Pseudofactin II Induced Apoptosis of Melanoma A 375 Cells by Specific Interaction with the Plasma Membrane 2013 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Identification and characterization of biosurfactants produced by the Arctic bacterium Pseudomonas putida BD2 2013 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
CHARACTERISATION OF ALKALINE LIPASE FROM AN ARCTIC YEAST STRAIN RHODOSPORIDIUM BABJEVAE BD19 2013 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Sławomir Jabłoński
Piotr Biniarz
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
MICROALGAE – BIODIESEL POTENTIAL PRODUCERS: A REVIEW 2013 PrzeczytajExport
Piotr Biniarz
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Metody szacowania ilości biosurfaktantów w podłożach pohodowlanych 2013 Export
Joanna Szczepaniak
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Badanie mechanizmów lekooporności u Candida albicans 2013 Export
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Anna Krasowska
Antiadhesive activity of the biosurfactant pseudofactin II secreted by the Arctic bacterium Pseudomonas fluorescens BD5 2012 PrzeczytajExport
Jacek Łuczyński
Renata Frąckowiak
Joanna Szczepaniak
Anna Krasowska
Chemodegradable Gemini Alanine-based Cationic Surfactants: Synthesis and Antifungal Activity 2012 PrzeczytajExport
Aleksandra Mirończuk
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
Production of the Bacillus licheniformis SubC protease using Lactococcus lactis NICE expression system 2012 PrzeczytajExport
Anna Krasowska

Marcin Łukaszewicz
Comparison of antimicrobial activity of three commercially used quaternary ammonium surfactants 2012 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Anna Biegalska
Marcin Łukaszewicz
Comparison of antimicrobial activity of three commercially used quaternary ammonium surfactants 2012 Export
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Izolacja identyfikacja oraz aktywność proteolityczna i lipolityczna mikroorganizmów arktycznych 2011 PrzeczytajExport
Anna Krasowska Biomedyczna aktywność biosurfaktantów Biomedical activity of biosurfactants 2011 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
Jerzy Januszewicz
Andrzej Vogt
Marcin Łukaszewicz
Cascade reactor system for methanogenic fermentation 2011 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Dominika Bartosiewicz
Karel Sigler
Cell ATP level of Saccharomyces cerevisiae sensitively responds to culture growth and drug-inflicted variations in membrane integrity and PDR pump activity 2010 PrzeczytajExport
Tomasz Janek
Marcin Łukaszewicz
Tomas Rezanka
Anna Krasowska
Isolation and characterization of two new lipopeptide biosurfactants produced by Pseudomonas fluorescens BD5 isolated from water from the Arctic Archipelago of Svalbard 2010 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Daria Augustyniak
Grażyna Majkowska‐Skrobek
Marcin Łukaszewicz
The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans‐infected human intestinal cell lines Caco‐2 and Intestin 407 2010 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Piotr Stefanowicz
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth adhesion and biofilm formation 2010 PrzeczytajExport
Ewa Obłąk
Anna Krasowska
The Influence of Organic Nitrogen Compounds on Melanoma Bacterial and Fungal Cells 2010 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Agnieszka Dyjankiewicz
Marcin Łukaszewicz
Dorota Dziadkowiec
The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation adhesion and biofilm formation 2009 PrzeczytajExport
Dominika Bartosiewicz
Anna Krasowska
Inhibitors of ABC transporters and biophysical methods to study their activity 2009 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
B. Wójcik
Jacek Łuczyński

Stanisław Witek
Bifunctional N-Oxides of Alkyldiamidoamines 2009 PrzeczytajExport
Andrzej Piasecki

Anna Baran
Anna Krasowska
Synthesis and properties of surface chemically pure alkylamidoamine-N-oxides at the air/water interface 2008 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Karel Sigler
Cell-protective and antioxidant activity of two groups of synthetic amphiphilic compounds—Phenolics and amine N-oxides 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Andrzej Piasecki
Anna Murzyn
Karel Sigler
Assaying the antioxidant and radical scavenging properties of aliphatic mono-and Di-N-oxides in superoxide dismutase-deficient yeast and in a chemiluminescence test 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska

Anna Prescha
Marcin Łukaszewicz
Assimilation of omega 3 and omega 6 fatty acids and removing of cholesterol from environment by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces boulardii strains 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Anna Mróz (Polinceusz)
Aneta Plonka
Marcin Łukaszewicz
Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Beata Dąbrowska
Marcin Łukaszewicz
Isolation and characterization of microorganisms from Arctic archipelago of Svalbard 2007 PrzeczytajExport
Dorota Dziadkowiec
Anna Krasowska
Anna Liebner
Karel Sigler
Protective role of mitochondrial superoxide dismutase against high osmolarity heat and metalloid stress inSaccharomyces cerevisiae 2007 PrzeczytajExport
Dominika Bartosiewicz
Anna Krasowska
Arkadiusz Kozubek
The interaction of cardanol derivatives on the activity of PDR pumps in Saccharomyces cerevisiae 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Andrzej Piasecki
Anna Mróz (Polinceusz)
Anna Prescha
Karel Sigler
Amphiphilic amine-N-oxides with aliphatic alkyl chain act as efficient superoxide dismutase mimics antioxidants and lipid peroxidation blockers in yeast 2006 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Lucyna Chmielewska
Ryszard Adamski
Jacek Łuczyński
Stanisław Witek
The sensitivity of yeast and yeast-like cells to new lysosomotropic agents. 2004 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
Anna Krasowska
Susceptibility of lipids from different flax cultivars to peroxidation and its lowering by added antioxidants 2004 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Czy warto jeść kolorową żywność? 2003 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Karolina Wojtowicz
Marcin Łukaszewicz
Effect of antioxidants on Saccharomyces cerevisiae mutants deficient in superoxide dismutases 2003 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Lucyna Chmielewska
Jacek Łuczyński
Stanisław Witek
Karel Sigler
The dual mechanism of the antifungal effect of new lysosomotropic agents on the Saccharomyces cerevisiae RXII strain. 2003 PrzeczytajExport
O. Podrazky
G. Kuncova
Anna Krasowska
Karel Sigler
Monitoring the growth and stress responses of yeast cells by two-dimensional fluorescence spectroscopy: First results 2003 PrzeczytajExport
Nadina Stadler
Libuse Váchová
Anna Krasowska
Miller Hoeffer
Karel Sigler
Role of strategic cysteine residues in oxidative damage to the yeast plasma membrane H+-ATPase caused by Fe-and Cu-containing Fenton reagents 2003 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Karolina Staniczek
Karolina Wojtowicz
The supression by natural antioxidants of oxygen sensitivity in yeast strains lacking mitrochondrial and cytoplasmic superoxide dismutases 2002 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Lucyna Chmielewska
Anna Prescha
Libuse Váchová
Karel Sigler
Viability and formation of conjugated dienes in plasma membrane lipids of Saccharomyces cerevisiae schizosaccharomyces pombe rhodotorula glutinis andCandida albicans exposed to hydrophilic amphiphilic and hydrophobic pro-oxidants 2002 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Maria Stasiuk
Małgorzata Oświęcimska
Arkadiusz Kozubek
Małgorzata Bień
Suppression of radical-induced lipid peroxidation in a model system by alkyl esters of cinnamate quaternary ammonium salts 2001 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dawid Rosiak
Katarzyna Szkapiak
Małgorzata Oświęcimska
Stanisław Witek
The antioxidant activity of BHT and new phenolic compounds PYA and PPA measured by chemiluminescence 2001 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Lucyna Chmielewska
Jacek Skala
Karel Sigler
Jacek Łuczyński
The antifungal activity of DMAL and PYA class lysosomo-tropic drugs resulted from their effect on cell membranes 2001 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dawid Rosiak
Katarzyna Szkapiak
Marcin Łukaszewicz
Chemiluminescence detection of peroxyl radicals and comparison of antioxidant activity of phenolic compounds 2000 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Marcin Łukaszewicz
Małgorzata Oświęcimska
Stanisław Witek
Karel Sigler
Spontaneous and radical-induced plasma membrane lipid peroxidation in differently oxidant-sensitive yeast species and its suppression by antioxidants 2000 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Małgorzata Oświęcimska
Aleksy Pasternak
Lucyna Chmielewska
Stanisław Witek
New phenolic antioxidants of PYA and PYE class increase the resistance S. cerevisiae strain SP4 its SOD-and catalase-deficient mutants to lipophilic oxidants 1999 PrzeczytajExport
Tadeusz Lachowicz
Anna Krasowska
Jacek Łuczyński
Stanisław Witek
Plasma membrane H+-ATPase activity in wild type and mutants ofSaccharomyces cerevisiae treated by some lysosomotropic drugs 1998 PrzeczytajExport
Stanisław Witek
Małgorzata Oświęcimska
Tadeusz Lachowicz
Anna Krasowska
Stanisław Przestalski
Functionalized permeatoxins: derivatives of dihydrocinnamic acid with antioxidant function 1997 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.