Marzena Cios

Absolwenci // Marzena Cios

Informacje:

2009-2010 praca magisterska pt. "Izolacja bakterii i charakterystyka ich uzdolnień metabolicznych"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

2008 praca licencjacka pt. "Wytwarzanie, naturalna rola i potencjalne zastosowania biosurfaktantów"

promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

W pracy magisterskiej wyizolowano z próbek gleby pochodzących z różnych środowisk szczepy Bacillus wydzielające proteazy zewnątrzkomórkowe, a następnie optymalizowano hodowle szczepów w celu uzyskania wydajnej produkcji proteaz. Ponadto zastosowano mutagenezę (uv) nieukierunkowaną na szczepach Bacillus, określono stopień wydzielania proteaz przez te szczepy. Scharakteryzowano również uzdolnienia metaboliczne szczepów B. subtilis 168 oraz B. subtilis SWV215 z nadekspresją proteazy aprE.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.