Marta Woźniak

Absolwenci // Marta Woźniak

Informacje:

2009-2010 praca magisterska pt. "Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na organizmy eukariotyczne"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przebadano wpływ pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz na komórki wybranych organizmów eukariotycznych - drożdżach Saccharomyces cerevisiae i liniach białaczki HL-60 i Jurkat T. Przebadano wpływ pola magnetycznego naDNA, ilość wolnych rodników w komórkach oraz poziom jonów wapnia.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.