Sabina Kuźlak

Absolwenci // Sabina Kuźlak

Informacje:

2009-2010 praca magisterska pt. "Mechanizm działania Saccharomyces cerevisiae na adhezję i filamentację Candida albicans"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej porównano morfologię wzrostu szczepu wyjściowego mutanta deltahog1 Candida albicans w warunkach indukujących i nie indukujących filamentację na podłożach stałych i płynnych. Określono wpływ ekstraktów Saccharomyces boulardii i Saccharomyces cerevisiae, kwasów kaprylowego oraz kaprynowego i farnezolu na filamentację indukowaną przez obecnosć surowicy. Określono również wpływ w/w. czynników oraz dodatkowo nerolidolu i fenyloetanolu na filamentację indukowaną przez obecność surowicy i temperaturę 37 st. C.

Sprawdzono fosforylację Hog1 pod wpływem ekstarktów S. boulardii, S. cerevisiae, farnezolu i kwasu kaprynowego. Porównano wpływ ekstaraktów S. boulardii i S. cerevisiae oraz kwasów kaprylowego, kaprynowego i farnezolu, nerolidolu i fenyloetanolu na adhezję szczepu wyjściowego mutanta delta hog1 C. albicans do płytki polisterynowej.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.