Karol Kramarz

Absolwenci // Karol Kramarz

Informacje:

2010-2011 praca magisterska pt. "Rola paralogów Rad8 w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

2009 praca licencjacka pt. ""Punkty kontrolne w cyklu komórkowym Schizosaccharomyces pombe"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej określono wrażliwość na substancje genotoksyczne szczepu Schizosaccharomyces pombe pozbawionego genu rad8C+ i podwójnych mutantów z genami zaangażowanymi w homologiczną rekombinację. Przeprowadzono dysrupcję genu IRC5, homologa RAD5 u Saccharomyces cerevisiae i przygotowano podwójne mutanty oraz sprawdzonoe ich fenotypy po poddaniu działaniu związków genotoksycznych. Pokazano możliwe inerakcje pomięedzy białkami Rrp1, Rrp2 i Swi5 w drożdżowym systemie dwuhybrydowym. Zwizualizowano fizyczną interakcję pomiędzy białkami Rrp1 i Rrp2 pod mikroskopem fluorescencyjnym in vivo.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dorota Dziadkowiec
Karol Kramarz
Karolina Kanik
Piotr Wiśniewski
Antony M. Carr
Involvement of Schizosaccharomyces pombe rrp1+ and rrp2+ in the Srs2- and Swi5/Sfr1-dependent pathway in response to DNA damage and replication inhibition 2013 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.