Aleksandra Jethon

Absolwenci // Aleksandra Jethon

Informacje:

2008-2009 praca magisterska pt. "Rola białek Rrp1 i Rrp2 w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej określono epistatyczne interakcje zachodzące pomiędzy helikazą Srs2 a białkami Rrp1 i Rrp2 na drodze analizy wrażliwości szczepów pozbawionych tych białek oraz podwójnych i potrójnych mutantów pozbawionych dodatkowo genów biorących udział w naprawie DNA na drodze homologicznej trekombinacji. Określono fenotypy komórek pozbawionych genów biorących udział w naprawie uszkodzeń DNA na drodze homologicznej rekombinacji. Wklonowano gen rrp2+ do wektora ekspresyjnego pREP41tdimer2 w celu umożliwienia badań nad lokalizacją białka Rrp2 w komóece, jego kolokalizacją z białkiem Rrp1 oraz w celu sprawdzenia za pomocą systemu dwuhybrydowego odzdziaływań między białkami Rrp1 oraz Rrp2.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.