Beata Kowalska

Absolwenci // Beata Kowalska

Informacje:

2008-2009 praca magisterska pt. "Optymalizacja hodowli pod kątem wydzielanych do podłoża enzymów oraz ich oczyszczania"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

Podczas wykonywania pracy magisterskiej porównano metody badania aktywności proteolitycznej wybranych enzymów, wyselekcjonowano mikroorganizmy pod kątem wydzielania proteaz zewnątrzkomórkowych, a następnie zidentyfikowano te mikroorganizmy. Ponadto zoptymalizowano warunki hodowli wybranych mikroorganizmów pod kątem wydzielania proteaz zewnątrzkomórkowych i przebadano niektóre cechy wydzielanych enzymów proteolitycznych.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.