Marcelina Stańczyszyn

Absolwenci // Marcelina Stańczyszyn

Informacje:

 2011-2012 praca magisterska pt. "Wpływ syntetycznych surfaktantów typu gemini na szczepy Candida albicans pozbawionych transporterów Cdr i Mdr" 

promotor: dr Anna Krasowska

 

Absolwentka mgr Marcelina Stańczyszyn obecnie pracuje w firmie Ripac-labor w Poczdamie (Niemcy). Jako mikrobiolog zajmuje się diagnostyką mikrobiologiczną, jak również projektowaniem oraz wdrażaniem do produkcji nowych szczepionek dla zwierząt.

Kilka słow:

Surfaktanty gemini to związki amfifilowe, złożone z dwóch cząsteczek surfaktantu. Jako łączniki między tymi cząsteczkami często stosuje się mostki dwusiarczkowe lub amidy.

W pracy magisterskie przebadano wpływ surfaktantów tego typu  na przeżywalnosć, adhezję i tworzenie biofilmów przez mutanty Candida albicans pozbawionej transporterów ABC. Stwierdzono wysoką aktywność związków w odrywaniu biofilmów od podłoza. Aktywnosć ta była zalezna od stężenia surfaktantów. Nie stwierdzono natomiast aktywności grzybobójczej jak i przeciwadhezyjnej.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.