Magdalena Korczyńska

Absolwenci // Magdalena Korczyńska

Informacje:

2007-2008 praca magisterska pt. "Zależność wrażliwości Candida albicans na środki przeciwgrzybicze od warunków hodowli"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy przebadano wppływ flukonazolu na przezywalność, adhezję oraz filamentację grzyba Candida albicans SC 5314. Przebadano antagonistyczny wpływ żywych komórek Saccharomyces cerevisiae na C. albicans (zahamowanie wzrostu, adhezji i filamentacji). Scharakteryzowano oddziaływanie aktywnych czynników wydzielanych przez S. cerevisiae na C. albicans. Określono wpływ ekstraktu z podłoża hodowlanego S. cerevisiae na ekspresję wybranych genów, biorących udział w patogenezie C. albicans.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.