Beata Dąbrowska

Absolwenci // Beata Dąbrowska

Informacje:

2006-2007 praca magisterska pt." Charakterystyka mikroorganizmów pochodzenia arktycznego"

promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

W pracy magisterskiej wyizolowano mikroorganizmy (bakterie i grzyby) z próbek wody i gleby dostarczonych ze Spitsbergenu. Zidentyfikowano wyizolowane mikroorganizmy testami biochemicznymi API oraz przez sekwencjonowanie podjednostki 16sRNA. Ponadto przebadano zdolności zidentyfikowanych mikroorganizmów do rozkładu związków ropopochodnych i do rozkładu tłuszczów i białek określając stopień wydzielania lipaz i proteaz.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Beata Dąbrowska
Marcin Łukaszewicz
Isolation and characterization of microorganisms from Arctic archipelago of Svalbard 2007 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.