Michał Turniak

Absolwenci // Michał Turniak

Informacje:

2006-2007 praca magisterska pt. "Interakcje genu rrp1 z innymi genami biorącymi udział w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej określono wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA szczepu pozbawionego genu rrp1, szczepu pozbawionego genu rrp2 oraz podwójnych mutantów tych szczepów z genami biorącymi udział w naprawie DNA na drodze homologicznej rekombinacji. Przebadano komplementację fenotypu szczepu Drhp57Drrp1 i Drhp57Drrp2 przez nadeksprwsję białka Rrp1. Otrzymano szczep z delecją genu rrp2 za pomocą kasety uracylowej i sklonowano gen rrp2 do plazmidu ekspresyjnego pREP41 EGFPN

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.