Edyta Rogulska (Petters)

Absolwenci // Edyta Rogulska (Petters)

Informacje:

2006-2007 praca magisterska pt. "Badanie fenotypu mutanta Schizosaccharomyces pombe pozbawionego genu sfr1"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej potwierdzono delecje genu rrp1 za pomocą metody Sothern blot. Otrzymano szczep z delecją genu rrp2 za pomocą kasety nurseotrycynowej. Otrzymano podwójnego mutanta Drrp1Drrp2 oraz mutanty potrójne z genami rhp1, rhp57 i sfr1. Określono wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA szczepu Drrp1Drrp2 oraz mutantów podwójnych i potrójnych z genami biorącymi udział w naprawie uszkodzeń DNA na drodze HR. Uzyskano szczepy, w których geny rrp1 i rrp2 będą wyznakowane tagami.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dorota Dziadkowiec
Edyta Rogulska (Petters)
Agnieszka Dyjankiewicz
Paweł Karpiński
The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe 2009 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.