Aneta Plonka

Absolwenci // Aneta Plonka

Informacje:

2005-2006 praca magisterska pt. "Analiza funkcjonalna desaturazy delta12 z lnu u drożdży"

promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

W pracy magisterskiej sprawdzono aktywności enzymu desaturazy fad2 pochodzącej z lnu Linum usitatissimum w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae - szczepu wyjściowego i mutantów delecyjnych w dysmutazach ponadtlenkowych. Sprawdzono wrażliwość szczepów drożdżowych transformowanych genem desaturazy FAD2 na wybrane utleniacze i przeanalizowano skład lipidów plazmalemy badanych szczepów drożdżowych.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Anna Mróz (Polinceusz)
Aneta Plonka
Marcin Łukaszewicz
Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast 2007 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.