Agnieszka Dyjankiewicz

Absolwenci // Agnieszka Dyjankiewicz

Informacje:

2005-2006 praca magisterska pt. "Badanie fenotypów szczepów Schizosaccharomyces pombe pozbawionych genów dla hipotetycznych helikaz"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przeprowadzono porównawczą analizę sekwencji aminokwasowej białek Rrp1, Rrp2 i Rad8 pod względem występujących w nich charakterystycznych domen. Określono wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA szczepu pozbawionego genu rrp1 i podwójnych mutantów z genami biorącymi udział w naprawie DNA na drodze homologicznej rekombinacji. Określono wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA szczepu pozbawionego genu rad8 i podwójnych mutantów z genami biorącymi udział w naprawie DNA na drodze homologicznej rekombinacji, porównanie z fenotypami szczepów pozbawionych genu rrp1. Wklonowanie genu rrp1 do plazmidu ekspresyjnego pREP41 EGFP jako krok do zbadania komplementacji fenotypu szczepu Drhp57Drrp1 przez nadekspresję białka Rrp1 oraz określenie jego lokalizacji w komórkach S. pombe.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Agnieszka Dyjankiewicz
Marcin Łukaszewicz
Dorota Dziadkowiec
The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation adhesion and biofilm formation 2009 PrzeczytajExport
Dorota Dziadkowiec
Edyta Rogulska (Petters)
Agnieszka Dyjankiewicz
Paweł Karpiński
The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe 2009 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.