Anna Murzyn

Absolwenci // Anna Murzyn

Informacje:

2005 - 2010 Studia doktoranckie. Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candida albicans.

promotor: dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz  

 

2007 Staż naukowy, Zakład BioMedical Engineering, Uniwersytet Groningen, Holandia. Badanie wpływu biosurfaktantów na adhezję Candida albicans.

 

2005 Program SOCRATES, Zakład Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Groningen, Holandia. Projekt badawczy nad analizą białek ściany komórkowej u Lactococcus lactis i Lactobacillus helveticus.

 

2004 - 2005 Praca magisterska pt. "N-tlenki jako antyoksydanty o ukierunkowanym działaniu".

promotor: dr Anna Krasowska

 

2003 Praca licencjacka pt. "Adaptacje mikroorganizmów do życia w środowisku o obniżonej zawartości tlenu"

promotor: dr Anna Krasowska

 

Udział w konferencjach:
1. Winter School “Applications of genomics and bioinformatics in animal biotechnology”, 1.02 -3.02. 2006, Jastrzębiec, Poland, Polinceusz A., Murzyn A., Krasowska A., Dziadkowiec D., Łukaszewicz M., Modifications of fatty acids biosynthesis to obtain new animal feed, 

2. The 16th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology 25-29. 06. 2006, Paris, France. Krasowska A., Murzyn A., Dziadkowiec D. The inhibitory effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans virulence factors.

3. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 12.09. – 15.09. 2006, Białystok,
Murzyn A., Łukaszewicz M., Dziadkowiec D., Stefanowicz P., Szewczuk Z., Krasowska A. Determination of agents from Saccharomyces boulardii culture inhibiting filamentation of Candida albicans.

4. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. XII International Congress of Mycology. 05.08-09.08.2008 Istanbuł, Turcja, Murzyn A., Krasowska A., Van der Mei H. C, Busscher H. J., Dziadkowiec D. The effect of Escherichia coli and Enterococcus faecalis and their biosurfactants on Candida albicans adhesion.

5. XII International Congres of Bacteriology and Applied Microbiology. XII International Congress of Mycology. 05.08-09.08.2008 Istanbuł, Turcja, Murzyn A., Korczyńska M., Krasowska A., Dziadkowiec D. The antagonistic effect of active ingredients secreted by Saccharomyces cerevisiae on Candida albicans virulence factors.

6. Joint Meeting on Medicinal Chemistry. 24-27.06.2009 Budapeszt, Węgry, Murzyn A, Dziadkowiec D, Krasowska A, Characterisation of E. coli 17-2 and E. faecalis ATCC29212 secreted compounds active against adhesion of pathogenic microorganisms.

7. 24th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, 19-24.07.2009 Menchester, Anglia. Dziadkowiec D, Murzyn A, Korczyńska M, Kuźlak S, Łukaszewicz M, Krasowska A. The antagonistic effect of active ingredients secreted by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces boulardii on Candida albicans germ tube formation and adhesion.

Kilka słow:

W pracy magisterskiej zbadano stopień toksyczności N-tlenków na szczepach Saccharomyces cerevisiae, stosując metodę NCCLS. Wyznaczono wartości IC50 dla badanych związków przeciwko rodnikom peroksylowym przy zastosowaniu metody chemiluminescencyjnej. Określono swoistości N-tlenków w wygaszaniu anionorodnika ponadtlenkowego oraz rodników peroksylowych generowanych przy użyciu paraquatu i TBHP. Wstępnie określono stopień dobudowywania się badanych N-tlenków do dwuwarstw liposomowych.

 

W pracy doktorskiej zbadano wpływ S. boulardii na główne czynniki wirulencji C. albicans. Zaobserwowano zahamowanie zdolności przylegania komórek grzyba do plastiku i linii komórkowych jelita cienkiego i grubego w obecności S. boulardii jak i związków wydzielanych przez ten mikroorganizm. W tych samych warunkach stwierdzono także redukcję wytwarzania biofilmów oraz filamentów. Za pomocą RT-PCR określono spadek ekspresji genu IL-8 w zainfekowanych C. albicans komórkach Caco-2 w obecności związków wydzielanych przez S. boulardii. Za pomocą preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej, analizy GC/MS i ESI-MS oznaczono aktywne, przeciw czynnikom wirulencji C. albicans związki, wydzielane przez S. boulardii.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Aleksandra Mirończuk
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
Production of the Bacillus licheniformis SubC protease using Lactococcus lactis NICE expression system 2012 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Daria Augustyniak
Grażyna Majkowska‐Skrobek
Marcin Łukaszewicz
The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans‐infected human intestinal cell lines Caco‐2 and Intestin 407 2010 PrzeczytajExport
Anna Murzyn
Anna Krasowska
Piotr Stefanowicz
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth adhesion and biofilm formation 2010 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Anna Murzyn
Agnieszka Dyjankiewicz
Marcin Łukaszewicz
Dorota Dziadkowiec
The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation adhesion and biofilm formation 2009 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Andrzej Piasecki
Anna Murzyn
Karel Sigler
Assaying the antioxidant and radical scavenging properties of aliphatic mono-and Di-N-oxides in superoxide dismutase-deficient yeast and in a chemiluminescence test 2007 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.