Marta Szklarz

Absolwenci // Marta Szklarz

Informacje:

2004-2005 praca magisterska pt. "Analiza funkcjonalna odpowiedzi roślin na stres środowiska mierzona rozkładem MUG"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

W pracy magisterskiej namnożono rośliny z promotorem genu 16R, 20R, GT oraz z kontrolnym promotorem CaMV35S. Zbadano indukowalność promotorów pod wpływem kwasu jasmonowego i pola magnetycznego na promotor 20R oraz 16R, a także utleniacza - paraquatu na promotor 16R i GT. Indukcję promotorów oznaczono na podstawie aktywności enzymatycznej reakcji z substratem MUG, który pod wpływem zawartej w ekstraktach roślinnych beta-glukuronidazy rozkładany jest dofluoryzującego produktu MU. Przeanalizowano w programie komputerowym sekwencje promotorowe.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.