Anna Mróz (Polinceusz)

Absolwenci // Anna Mróz (Polinceusz)

Informacje:

2003-2004 praca magisterska pt. "Reakcje komórek eukariotycznych na stres środowiska  "

promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

W pracy określono stopień toksyczności antyoksydantow z grupy N-tlenków wobec komórek Saccharomyces cerevisiae - szczepu wyjściowego oraz mutantów pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych. Wyznaczono wartości IC50 dla aktywności antyoksydacyjnej przeciwko rodnikom peroksylowym przy zastosowaniu metody chemiluminescencyjnej. Określono aktywność antyoksydacyjną przeciwko rodnikom alkilowym przy zastosowaniu metody pomiaru skoniugowanych dienów. Przeanalizowano lipidy izolowane z plazmalemy komórek S. cerevisiae. Przebadano podatność na utlenienie oraz antyutlenienie N-tlenkami lipidów izolowanych z badanych szczepów S. cerevisiae. metodą chromatografii cienkowarstwowej i metodą chromatografii gazowej.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Anna Mróz (Polinceusz)
Aneta Plonka
Marcin Łukaszewicz
Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast 2007 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Andrzej Piasecki
Anna Mróz (Polinceusz)
Anna Prescha
Karel Sigler
Amphiphilic amine-N-oxides with aliphatic alkyl chain act as efficient superoxide dismutase mimics antioxidants and lipid peroxidation blockers in yeast 2006 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.