Paweł Karpiński

Absolwenci // Paweł Karpiński

Informacje:

2003-2004 praca magisterska pt. "Lokalizacja w komórkach Schizosaccharomyces pombe wybranych białek biorących udział w przełączaniu płci"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

2002 praca licencjacka pt. "Nowe bakteryjne polimerazy DNA – ich rola w naprawie genomu"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przeprowadzono analizę sekwencji aminokwasowej białka Rrp1 pod względem występujących w nim charakterystycznych domen i motywów. Otrzymano szczep z delecją genu rrp1. Sprawdzono fenotypy szczepu pozbawionego genu rrp1. Sprawdzono wpływ delecji genu rrp1 na lokalizację białka Sfr1. Wklonowano gen rrp1 do plazmidu ekspresyjnego pREP41 EGFPN celem sprawdzenia lokalizacji tego białka w komórkach S. pombe.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dorota Dziadkowiec
Edyta Rogulska (Petters)
Agnieszka Dyjankiewicz
Paweł Karpiński
The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe 2009 PrzeczytajExport
Dorota Dziadkowiec
Paweł Karpiński
Nowopoznane bakteryjne polimerazy DNA i ich rola w tolerancji uszkodzeń genomu 2004 Export
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.