Anna Liebner

Absolwenci // Anna Liebner

Informacje:

2003-2004 praca magisterska pt. "Wpływ stresu oksydacyjnego na mutanty Saccharomyces cerevisiae pozbawione dysmutaz ponadtlenkowych"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przebadano fenotypy szczepów supresorowych Saccharomyces cerevisiae z delecją genu SOD1, określono wpływ stresu oksydacyjnego, termicznego oraz osmotycznego na fenotyp szczepu wyjściowego oraz izogenicznych szczepów pozbawionych odpowiednio cytoplazmatycznej i mitochondraialnej dysmutazy ponadtlenkowej. Sprawdzono wpływ nadekspresji genów ACR3, PCS1 i YCF1 na fenotyp szczepu wyjściowego oraz szczepów pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych w warunkach stresu oksydacyjnego oraz termicznego. Zbadano wpływ glutationu na fenotyp szczepu wyjściowego oraz mutantów SOD z nadekspresją ACR3 hodowanych w warunkach stresu tlenowego i termicznego.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dorota Dziadkowiec
Anna Krasowska
Anna Liebner
Karel Sigler
Protective role of mitochondrial superoxide dismutase against high osmolarity heat and metalloid stress inSaccharomyces cerevisiae 2007 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.