Karolina Staniczek

Absolwenci // Karolina Staniczek

Informacje:

2002-2003 praca magisterska pt. "Wpływ delecji pomp ABC na fenotyp mutantów Saccharomyces cerevisiae pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych"

promotor: dr Dorota Dziadkowiec/prof. S. Ułaszewski

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przebadano fenotyp mutantów pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych w szczepach S. cerevisiae z wielkrotnymi delecjami genów kodujących białka ABC. Sprawdzono wpływ nadekspresji genów ACR3, TaPCS1 i SpPCS1 na fenotyp mutantów pozbawionych dysmutaz ponadtlenkowych, dla których szczepami wyjściowymi były US50-18C i AD1-8. usunięcie kasety loxP-kanMX-loxP z genomu szczepu RW120 za pomocą rekombinazy Cre. Amplifikowano kasetę loxP-kanMX-loxP do delecji genów SOD1 i SOD2 oraz delecję genu SOD2 w szczepach E303-1A, RW118 i RW124 w celu obserwowania efektu fenotypowego w aspekcie dodatkowych delecji genów YAP1, ACR1 i YCF1.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Dorota Dziadkowiec
Marcin Łukaszewicz
Karolina Staniczek
Karolina Wojtowicz
The supression by natural antioxidants of oxygen sensitivity in yeast strains lacking mitrochondrial and cytoplasmic superoxide dismutases 2002 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.