Katarzyna Lecka (Szlachta)

Absolwenci // Katarzyna Lecka (Szlachta)

Informacje:

2003-2004 praca magisterska pt. "Regulacja ekspresji genów w roślinach transgenicznych"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

Celem pracy była analiza ekspresji promotora izoformy 20R białka 14-3-3. W tym celu utworzono wczesniej rośliny transgeniczne, w których gen reporterowy GUS znalazł się pod kontrolą promotora 20R. W badaniach  wstępnych stwierdzono, że kwas abscysynowy, chłód, światło i metale ciężkie regulują poziom ekspresji GUS. Najsilniejszy wpływ na aktywność promotora 20R zaobserwowano w przypadku stresu cynkiem (po 24 godzinach ośmiokrotna indukcja w porównaniu do kontroli). Najsłabiej, ponad dwu krotny wzrost aktywności β-glukuronidazy stwierdzono po 24 godzinach inkubacji roślin w chłodzie. Mimo obecności sekwencji potencjalnie regulowanych przez: auksyny, etylen, kwas salicylowy, infekcję patogenów i sacharozę, nie stwierdzono wpływu tych czynników na aktywność GUS.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.