Dorota Gapa

Absolwenci // Dorota Gapa

Informacje:

2001-2002 praca magisterska pt. "Charakterystyka zmian w błonie komórkowej drożdży pod wpływem stresu oksydacyjnego"

promotor: dr Anna Krasowska

2000 praca licencjacka pt. "Teorie dotyczące procesu starzenia się komórek"

promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

W pracy magisterskiej określono opornosć wybranych szczepów drożdżowych na stres oksydacyjny indukowany prooksydantami o różnej hydrofilności. Określono skład lipidowy plazmalemy poszczególnych, badanych szczepów. Dopracowano metodę oznaczania skoniugowanych dienów powstających podczas utlenienia lipidów izolowanych z błon komórkowych drożdży. Określono stopień podatności lipidów z błon drożdżowych na utlenienie metodą pomiaru skoniugowanych dienów.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.