Anna Aksamit

Absolwenci // Anna Aksamit

Informacje:

2001-2002 praca magisterska pt. "Rola flawonoidów w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

W pracy magisterskiej dopracowano metodę przygotowania materiału z rożnych części roślin do oznaczania zawartości antocyjanów, potencjału antyoksydacyjnego i chlorofilu. Oznaczono zawartość antocyjanów, potencjał antyoksydacyjny i chlorofil. Przebadano korelację pomiędzy zawartością antocyjanów a poziomem IC50

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Alina Korobczak
Anna Aksamit
Marcin Łukaszewicz
Katarzyna Lorenc
Tadeusz Rorat
The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated 2005 PrzeczytajExport
Anna Aksamit
Alina Korobczak
Jacek Skala
Marcin Łukaszewicz
Jan Szopa
The 14-3-3 gene expression specificity in response to stress is promoter-dependent 2005 PrzeczytajExport
Jan Szopa
Alina Korobczak
Anna Aksamit
Marcin Łukaszewicz
Jacek Skala
Sposób genetycznej modyfikacji roślin zwłaszcza ziemniaków 2004 Export
Jan Szopa
Marcin Łukaszewicz
Anna Aksamit
Alina Korobczak
Dorota Kwiatkowska
Structural organisation expression and promoter analysis of a 16R isoform of 14-3-3 protein gene from potato 2003 Export
Marcin Łukaszewicz
Iwona Matysiak-Kata
Anna Aksamit
Jan Oszmiański
Jan Szopa
14-3-3 Protein regulation of the antioxidant capacity of transgenic potato tubers 2002 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.