Katarzyna Szkapiak

Absolwenci // Katarzyna Szkapiak

Informacje:

2000-2001 praca magisterska pt. "Antyoksydacyjna ochrona komórek indukowana związkami fenolowymi"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

W pracy magisterskiej przebadano chemiluminescencyjnie aktywność luminolu, w zależności od rodzaju buforu, stężenia oksydanta i jonów wodorowych. Zbadano in vitro przy wykorzystaniu metody CL, właściwości antyoksydacyjne związków z grupy PYAn oraz porównano je ze związkiem referencyjnym BHT.

Porównano efektywność hamowania peroksydacji lipidów przez związek referencyjny BHT i nowosyntetyzowane związki z grupy PYAn w zależności od gatunku drożdży (S. cerevisiae, R. glutinis) oraz rodzaju i stężenia utleniacza.

Porównano właściwości antyoksydacyjne badanych związków w zależności od zastosowanej metody (in vitro i in vivo).

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Anna Krasowska
Dawid Rosiak
Katarzyna Szkapiak
Małgorzata Oświęcimska
Stanisław Witek
The antioxidant activity of BHT and new phenolic compounds PYA and PPA measured by chemiluminescence 2001 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Dawid Rosiak
Katarzyna Szkapiak
Marcin Łukaszewicz
Chemiluminescence detection of peroxyl radicals and comparison of antioxidant activity of phenolic compounds 2000 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.