Dariusz Chudy

Absolwenci // Dariusz Chudy

Informacje:

2010-2011 praca magisterska pt. "Produkcja biogazu – badanie procesu w bioreaktorze kaskadowym"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

Kilka słow:

W pracy magisterskiej określono dynamikę formowania biofilmu przez mikroorganizmy osadu metanogennego na płytkach szklanych, polistyrenienowych, polipropylenowych. Oszacowano procentowy udział metanogenów w całkowitej liczbie komórek immobilizowanych na jednostkę powierzchni badanego materiału. Wykorzystano fazę stacjonarną pokrytą biofilmem mikroorganizmów fermentacji metanowej, jako wypełnienie beztlenowego mini-reaktora, do produkcji biogazu. Wyznaczono produktywność CH4 na jednostkę powierzchni wypełnienia reaktora przy zastosowanym substracie.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dariusz Chudy
Sławomir Jabłoński
Marcin Łukaszewicz
Określenie dynamiki formowania biofilmu przez mikroorganizmy złoża metanogennego techniką mikroskopii fluorescencyjnej i ciemnego pola z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu 2011 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.