Mgr Sławomir Jabłoński

Pracownicy // Sławomir Jabłoński

Informacje:

 • Imię i nazwisko:    Sławomir Jabłoński
 • Tytuł:                   Dr
 • Specjalizacja:       Biotechnologia, Biologia molekularna
 • Pokój:                  2.21
 • Telefon:               +48 71 375 70 62
 • Mail:                    slawomir.jablonski@biotech.uni.wroc.pl
 • Wykształcenie:

2008-2009 Praca magisterska pt. „Charakterystyka lipaz z wybranych mikroorganizmów psychrotolerancyjnych”

W pracy podjęto się badania warunków hodowli mikroorganizmów w celu zwiększenia ilości wydzielanych enzymów lipolitycznych. Badane mikroorganizmy zostały wyizolowane w Zakładzie Biotransformacji Uniwersytetu Wrocławskiego z próbek wody pobranych na Spitsbergenie. Enzymy te badano pod kontem przydatności w procesie czyszczenia instalacji przemsłu spożywczego.

Promotor: dr. Anna Krasowska

2007- Praca licencjacka: „Oporność patogennej mikrofory jelitowej na terapie

W pracy zebrano informacje dotyczące mikroorganizmów chorobotwórchych przewodu pokarmowego człowieka. Szczególną uwagę skupiono na metodach zalczania tychże mikroorganizmów oraz mechanizmów odporności drobnoustrojów.

Promotor: dr Anna Krasowska

Kilka słow:

Realizowane projekty:

POKL.04.01.01-00-054/10 „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” 2011-2012

Innowacyjna Gospodarka POIG.01.01.02-00-016/08, „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” 2008-2012.

Grant wydziału biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego NR I /2011, „Produkcja biogazu z wytłoków z nasion rośliny Jatropha curcas” projekt badawczy numer 1507/M/WB/11, 2011-2012

 

Sukcesy w innych dziedzinach

III miejsce w III Wrocławskiej Potyczce Destylatów Owowcowych w ramach Europu na widelcu 2013 za destylat jabłkowy 2012 (wraz z Piotrem Biniarzem)


Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Sławomir Jabłoński
Piotr Biernacki
Sven Steinigeweg
Marcin Łukaszewicz
Continuous Mesophilic Anaerobic Digestion of Manure and Rape Oilcake - Experimental And Modelling Study 2015 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Paweł Rodowicz
Marcin Łukaszewicz
Methanogenic archaea database containing physiological and biochemical characteristics 2015 Export
Sławomir Jabłoński
Marcin Łukaszewicz
Mathematical modelling of methanogenic reactor start-up: Importance of volatile fatty acids degrading population 2014 PrzeczytajExport
Marcin Łukaszewicz
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
CHARACTERISATION OF ALKALINE LIPASE FROM AN ARCTIC YEAST STRAIN RHODOSPORIDIUM BABJEVAE BD19 2013 PrzeczytajExport
Anna Krasowska
Sławomir Jabłoński
Piotr Biniarz
Małgorzata Płachetka
Marcin Łukaszewicz
MICROALGAE – BIODIESEL POTENTIAL PRODUCERS: A REVIEW 2013 PrzeczytajExport
Andrzej Vogt
Sławomir Jabłoński
Hubert Kołodziej
Jerzy Fałat
Stanisław Strzelecki
Projekt centrum paliwowo – energetyczno – chemicznego jako element programu bezpieczeństwa energetycznego realizowanego poprzez strategię rozproszonych źródeł energii 2012 PrzeczytajExport
Sławomir Jabłoński
Anna Krasowska
Jerzy Januszewicz
Andrzej Vogt
Marcin Łukaszewicz
Cascade reactor system for methanogenic fermentation 2011 PrzeczytajExport
Dariusz Chudy
Sławomir Jabłoński
Marcin Łukaszewicz
Określenie dynamiki formowania biofilmu przez mikroorganizmy złoża metanogennego techniką mikroskopii fluorescencyjnej i ciemnego pola z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu 2011 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.