Dr Dorota Dziadkowiec

Pracownicy // Dorota Dziadkowiec

Informacje:

 • Imię i nazwisko: Dorota Dziadkowiec
 • Tytuł: Dr 
 • Specjalizacja: Mikrobiologia, naprawa DNA
 • Pokój: 2.20
 • Telefon: +48 71 375 6238
 • Mail: dorota.dziadkowiec@uni.wroc.pl
 • Kilka słow:

  Tematy badań:

  1. Poszukiwanie nowych regulatorów naprawy DNA u Schizosaccharomyces pombe i Saccharomyces cerevisiae.

  publikacje:

  1. M. Cal-Bąkowska, I. Litwin, T. Bocer, R. Wysocki, D. Dziadkowiec (2011) The Swi2-Snf2-like protein Uls1 is involved in replication stress response. Nucleic Acids Research 39: 8765-8777.
  2. C. Tapia-Alveal, E. A. Outwin, N. Trempolec, D. Dziadkowiec , J. M. Murray and M. J. O'Connell (2010): SMC complexes and topoisomerase II work together so that sister chromatids can work apart. Cell Cycle 9: 2065-2070.
  3. D. Dziadkowiec, E. Petters, A. Dyjankiewicz, P. Karpiński, V. Garcia, A. Watson, A.M. Carr (2009) The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe. DNA Repair 8: 627-636.
  4. P. Karpiński, D. Dziadkowiec (2004): Nowopoznane bakteryjne polimerazy DNA i ich rola w tolerancji uszkodzeń genomu. Postępy Biochemii 3: 209-217.
  5. Y. Akamatsu, D. Dziadkowiec, M. Ikeguchi, H. Shinagawa, H. Iwasaki (2003): Two different Swi5-containing complexes are involved in mating-type switching and recombination repair in fission yeast. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:15770-15775.

  prace magisterskie:

  •  Paralogi rad8+  w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe. - Karol Kramarz (2011)
  •  Niekanoniczne helikazy w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe. - Natalia Trempolec (2010)
  •  Analiza epistatycznych interakcji między genami rrp1+ i rrp2+  a srs2+ w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe. - Aleksandra Jethon (2009)
  •  Molekularna i genetyczna charakterystyka szczepów Schizosaccharomyces pombe pozbawionych genów rrp1+ i rrp2+. - Edyta Petters (2007)
  •  Charakterystyka genów rrp1+ i rrp2+ biorących udział w naprawie uszkodzeń DNA u  Schizosaccharomyces pombe. - Michał Turniak (2007)
  •  Porównanie fenotypów szczepów Schizosaccharomyces pombe pozbawionych genów rrp1+ i rad8+. - Agnieszka Dyjankiewicz (2006)
  •  Charakterystyka szczepu Schizosaccharomyces pombe pozbawionego genu SPAC17A2.12 homologicznego do genu RIS1 (DIS1) Saccharomyces cerevisiae. - Paweł Karpiński (2004)

  2. Wpływ substancji wydzielanych przez Saccharomyces boulardii i Saccharomyces cerevisiae na czynniki wirulencji Candida albicans.

  publikacje:

  1. A. Murzyn, A. Krasowska, D. Augustyniak, G. Majkowska-Skrobek, M. Łukaszewicz, D. Dziadkowiec (2010): The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans infected human intestinal cell lines Caco-2 and Intestin 407. FEMS Microbiology Letters 310: 17-23
  2. A. Murzyn, A. Krasowska, P. Stefanowicz, D. Dziadkowiec, M. Łukaszewicz (2010) Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth, adhesion and biofilm formation. PLos one 5: e12050
  3. A. Krasowska, A. Murzyn, A. Dyjankiewicz, M. Łukaszewicz, D. Dziadkowiec (2009) The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation, adhesion and biofilm formation. FEMS Yeast Research 9:1312-1321.

  3. Reakcja komórek Saccharomyces cerevisiae na stres.

  publikacje:

  1. D. Dziadkowiec, A. Krasowska, A. Liebner, K. Sigler (2007) Protective role of mitochondrial superoxide dismutase against high osmolarity, heat and metalloid stress in Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiologica 52: 120-126.
  2. A. Krasowska, D. Dziadkowiec, A. Polinceusz, A. Płonka, M. Łukaszewicz (2007): Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast. JAOCS 84: 809-816.
  3. A. Krasowska, D. Dziadkowiec, M. Łukaszewicz, K. Wojtowicz, K. Sigler (2003): Effect of antioxidants on Saccharomyces cerevisiae. Folia Microbiologica 48: 754-760.
  4. R.Wysocki, S. Clemens, D. Augustyniak, P. Golik, E. Maciaszczyk, M. J. Tamas, D.  Dziadkowiec (2003): Metalloid tolerance based on phytochelatins is not functionally equivalent to the arsenite transporter Acr3p. Biochemical and Biophysical Research Communications 304: 293-300.

  Inne publikacje:

  1. C. Monteilhet, D. Dziadkowiec, T. Szczepanek, J. Lazowska (2000): Purification and characterization of the DNA cleavage and recognition site of I-ScaT mitochondrial group I intron encoded endonuclease produced in Escherichia coIi. Nucleic Acids Research 28, 1245-1251.
  2. D. Dziadkowiec, L.P. Mansfield, S.J. Forsythe (1995): The detection of Salmonella in skimmed milk powder enrichments using conventional and immunomagnetic separation. Letters in Applied Microbiology 20, 361-364.
  3. T.M. Lachowicz, D. Dziadkowiec, I. Kopocińska, B. Kopociński (1995):Population dynamics in the co-culture of Shigella flexneri lb. Microbios 83, 89-106.

  Prowadzone zajęcia:

  • wykłady i ćwiczenia z Mikrobiologii Ogólnej dla II roku Biotechnologii (instrukcje dostępne na stronie głównej)
  • wykład Mikrobiologia a zdrowie dla III roku Biotechnologii  Publikacje

  Filtr publikacji:  
  Autor Tytuł Data  
  Ireneusz Litwin
  Tomasz Bocer
  Dorota Dziadkowiec
  Robert Wysocki
  Oxidative Stress and Replication-Independent DNA Breakage Induced by Arsenic in Saccharomyces cerevisiae 2013 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec
  Karol Kramarz
  Karolina Kanik
  Piotr Wiśniewski
  Antony M. Carr
  Involvement of Schizosaccharomyces pombe rrp1+ and rrp2+ in the Srs2- and Swi5/Sfr1-dependent pathway in response to DNA damage and replication inhibition 2013 PrzeczytajExport
  Magdalena Cal-Bąkowska
  Ireneusz Litwin
  Tomasz Bocer
  Robert Wysocki
  Dorota Dziadkowiec
  The Swi2-Snf2-like protein Uls1 is involved in replication stress response. 2011 PrzeczytajExport
  Anna Murzyn
  Anna Krasowska
  Piotr Stefanowicz
  Dorota Dziadkowiec
  Marcin Łukaszewicz
  Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth adhesion and biofilm formation 2010 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec SMC complexes and topoisomerase II work together so that sister chromatids can work apart. 2010 PrzeczytajExport
  Anna Krasowska
  Anna Murzyn
  Agnieszka Dyjankiewicz
  Marcin Łukaszewicz
  Dorota Dziadkowiec
  The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation adhesion and biofilm formation 2009 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec
  Edyta Rogulska (Petters)
  Agnieszka Dyjankiewicz
  Paweł Karpiński
  The role of novel genes rrp1+ and rrp2+ in the repair of DNA damage in Schizosaccharomyces pombe 2009 PrzeczytajExport
  Anna Krasowska
  Dorota Dziadkowiec
  Anna Mróz (Polinceusz)
  Aneta Plonka
  Marcin Łukaszewicz
  Cloning of flax oleic fatty acid desaturase and its expression in yeast 2007 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec
  Anna Krasowska
  Anna Liebner
  Karel Sigler
  Protective role of mitochondrial superoxide dismutase against high osmolarity heat and metalloid stress inSaccharomyces cerevisiae 2007 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec
  Paweł Karpiński
  Nowopoznane bakteryjne polimerazy DNA i ich rola w tolerancji uszkodzeń genomu 2004 Export
  Anna Krasowska
  Dorota Dziadkowiec
  Marcin Łukaszewicz
  Karolina Wojtowicz
  Marcin Łukaszewicz
  Effect of antioxidants on Saccharomyces cerevisiae mutants deficient in superoxide dismutases 2003 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec Metalloid tolerance based on phytochelatins is not functionally equivalent to the arsenite transporter Acr3p 2003 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec Two different Swi5-containing complexes are involved in mating-type switching and recombination repair in fission yeast 2003 PrzeczytajExport
  Anna Krasowska
  Dorota Dziadkowiec
  Marcin Łukaszewicz
  Karolina Staniczek
  Karolina Wojtowicz
  The supression by natural antioxidants of oxygen sensitivity in yeast strains lacking mitrochondrial and cytoplasmic superoxide dismutases 2002 PrzeczytajExport
  Dorota Dziadkowiec Purification and characterization of the DNA cleavage and recognition site of I-ScaT mitochondrial group I intron encoded endonuclease produced in Escherichia coIi 2000 Export
  Dorota Dziadkowiec Population dynamics in the co-culture of Shigella flexneri lb 1995 Export
  Dorota Dziadkowiec The detection of Salmonella in skimmed milk powder enrichments using conventional and immunomagnetic separation 1995 Export
  • Biosurfaktanty

   Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

  • Biogaz

   W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

  • Bakteriofagi

   Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

  • Antyseptyki

   Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.