Dorota Rzechonek

Absolwenci // Dorota Rzechonek

Informacje:

 

2011-2012 praca magisterska pt. "Wpływ produkcji ureazy na proces biokalcyfikacji u Bacillus subtilis"

promotor: dr hab. Marcin Łukaszewicz

2009-2010 praca licencjacka "Rola białek cytoszkieletu prokariotycznego w cytokinezie"

promotor: dr hab. Dagmara  Jakimowicz 

W pracy omówiono działanie białek, biorących udziałw tworzeniu przegrody podziałowej, a także regulacją tego procesu w bakterii Escherichia coli. Szczególna uwaga poswięcona została  białku FtsZ, uważanemu za bakteryjny homolog tubuliny.

Kilka słow:

Celem pracy  było określenie, w jakim stopniu produkcja ureazy przez Bacillus subtilis wpływa na proces kalcyfikacji indukowany przez ta bakterię. Badana była aktywność promotora ureazowego i poszukiwane warunki w których dochodzi do ekspresji białka.Celem pracy  bylo określenie, w jakim stopniu produkcja ureazy przez Bacillus subtilis wpływa na proces kalcyfikacji indukowany przez ta bakterię. Badana była aktywność promotora ureazowego i poszukiwane warunki w których dochodzi do ekspresji białka.

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.