Projekty

Methanosarcina sp. fluorescence and dark fieldProces metanogenezy badany jest w ramach projektu EU Innowacyjna Gospodarka POIG.01.01.02-00-016/08,Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii(2008-2012).

W ramach tego projektu realizowane jest zadanie związane: "Monitoring i sterowanie procesem technologicznym biogazowni utylizującej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchodyczytaj więcej... 

 

Biosurfaktanty badane są między innymi w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr N N302Test rozmycia kropli 640940, pt. „Biomedyczne zastosowania biosurfaktantów syntetyzowanych przez mikroorganizmy pochodzenia arktycznego” (2011-2013).

W ramach tego projektu izolowane są, oczyszczane i badane biosurfaktanty produkowane przez wybrane szczepy z posiadanej kolekcji mikroorganizmów arktycznych wyizolowanych z probek gleby i wody stacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiegio na Spitzbergenie. czytaj więcej...

 

FagBakteriofagi badane są jako jedno z zadań w ramach projektu INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I” NCBiR KB/48/13639/IT1-B/U/08 „Opracowanie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji środków do mycia instalacji membranowych w przemyśle spożywczym”, 2008-2012.

Bakteriofagi można wykorzystać jako szczepionki biologiczne, chroniące procesy bioprodukcji, przed zakażeniami niepożądanymi szczepami Bacillus spp. Bardzo obiecująco przedstawia się równiż aspekt tworzenia fagoopornych produkcyjnych szczepów Bacillus... czytaj więcej...

 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.