Katarzyna Bednarz

Pracownicy // Katarzyna Bednarz

Informacje:

mgr Katarzyna Bednarz

pokój: 2.20

telefon: 71 3786 238

e-mail: bednarz@biotrans.uni.wroc.pl

Kilka słow:

1. Zarządzanie magazynem materiałów nietrwałych (plastików, filtrów, środków dezynfekcyjnych)

2. Zaopatrzenie zakładu

3. Przygotowywanie ćwiczeń z Mikrobiologii Przemysłowej (semestr zimowy) i Mikrobiologii Ogólnej (semestr letni)

4. Zarządzanie inwentaryzacją sprzętu w zakładzie

5. Pomoc zagubionym w laboratorium magistrantom (i wolontariuszom) :)

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.