Jakub Muraszko

Doktoranci // Jakub Muraszko

Informacje:

Temat pracy magisterskiej: Interakcje między Rrp1, Rrp2 a Mus81 w naprawie DNA u Schizosaccharomyces pombe

promotor: dr Dorota Dziadkowiec

Kilka słow:

Publikacje

Filtr publikacji:  
Autor Tytuł Data  
Dariusz Sztafrowski
Jakub Suchodolski
Jakub Muraszko
Karel Sigler
Anna Krasowska
The influence of N and S poles of static magnetic field (SMF) on Candida albicans hyphae formation and antifungal activity of amphotericin B 2019 PrzeczytajExport
 • Biosurfaktanty

  Odkryliśmy struktury nowo wyizolowanych biosurfaktantów, wydzielanych przez bakterie arktyczne. Przebadaliśmy właściwości przeciwdrobnoustrojowe i proapoptotyczne tych związków. Biosurfaktanty mogą znaleźć zastosowanie jako środki dezynfekcyjne.

 • Biogaz

  W bioreaktorach badamy i optymalizujemy efektywność metanogenezy. Testujemy przydatność do produkcji biogazu różnych substratów np. odpadów przemysłowych. Badane są również mikroorganizmy biorące udział w procesie.

 • Bakteriofagi

  Bakteriofagami lub fagami nazywamy wirusy bakteryjne. Wyizolowaliśmy i badamy fagi zabijające różne szczepy Bacillus. Poza aspektem badań podstawowych, kolekcję fagów można zastosować w przemyśle np. do eliminacji uporczywych zakażeń.

 • Antyseptyki

  Jest mało skutecznych leków na grzyby, np. Candida albicans. Oporność grzybów zależy od transporterów ABC (MDR, CDR). Badamy szczepy i metody umożliwiające poszukiwanie nowych substancji przeciwgrzybowych syntetycznych i naturalnych np. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii.